XB1
Fortnite Global 2v2 Fortnite BR

STARTS JUL 22ND AT 11:00 PM EDT

Registration Closed opens JUL 20TH AT 3:57 PM EDT closes JUL 22ND AT 11:00 PM EDT 18/32 Join Tournament
Global 2v2 Fortnite BR Tournament hosted by UMG
Selected Round: Round 1

Round 1

best of 1

Round 2

best of 1

Round 3

best of 1

Semi Finals

best of 1

Finals

best of 1
1
EasyGGs 1
Bye --
16
Purified 1
17
69sluuts 0
8
TheTacoTruck 1
Bye --
9
Mattb34 1
Bye --
4
JuddJose 1
Bye --
13
esketit 1
Bye --
5
chokers 1
Bye --
12
BLuntazzgav 1
Bye --
11
YummyYummy 1
Bye --
6
TiltedTitties 1
Bye --
14
yeeee 1
Bye --
3
RobinAndMiggy 1
Bye --
10
DPandAces 1
Bye --
7
WePushLikeWeOnPC 1
Bye --
15
Negative6ShotgunDamage 0
18
VxctorGaming 1
2
CGBJ 1
Bye --
1
EasyGGs 1
16
Purified 0
8
TheTacoTruck 0
9
Mattb34 1
4
JuddJose 0
13
esketit 1
5
chokers 1
12
BLuntazzgav 0
11
YummyYummy 0
6
TiltedTitties 1
14
yeeee 0
3
RobinAndMiggy 1
10
DPandAces 0
7
WePushLikeWeOnPC 1
18
VxctorGaming 0
2
CGBJ 1
1
EasyGGs 1
9
Mattb34 0
13
esketit 1
5
chokers 0
6
TiltedTitties 0
3
RobinAndMiggy 1
7
WePushLikeWeOnPC 1
2
CGBJ 0
1
EasyGGs 0
13
esketit 1
3
RobinAndMiggy 0
7
WePushLikeWeOnPC 1
13
esketit 1
7
WePushLikeWeOnPC 0