PC
Fortnite Global 1v1 Fortnite: BR (PC/PS4)

STARTS AUG 18TH AT 12:30 PM EDT

Registration Closed opens JUL 20TH AT 4:53 PM EDT closes AUG 18TH AT 12:30 PM EDT 17/32 Join Tournament
Global 1v1 Fortnite: BR (PC/PS4) Tournament hosted by UMG
Selected Round: Round 1

Round 1

best of 1

Round 2

best of 1

Round 3

best of 1

Semi Finals

best of 1

Finals

best of 1
1
NotMyJAMttv 1
Bye --
16
TwitchMikeLeonzo 0
17
SneakyTryhard 1
8
waz 1
Bye --
9
Negativity 1
Bye --
4
randomdudex1 1
Bye --
13
LUL 1
Bye --
5
imRUSSEL 1
Bye --
12
Cornicello 1
Bye --
11
Ducksquad 1
Bye --
6
ExoticChaotic 1
Bye --
14
YouWelcome123 1
Bye --
3
ToTheTop 1
Bye --
10
TurkeyLips 1
Bye --
7
something 1
Bye --
15
IDK 1
Bye --
2
adantebayo 1
Bye --
1
NotMyJAMttv 0
17
SneakyTryhard 1
8
waz 0
9
Negativity 1
4
randomdudex1 0
13
LUL 1
5
imRUSSEL 0
12
Cornicello 1
11
Ducksquad 1
6
ExoticChaotic 0
14
YouWelcome123 0
3
ToTheTop 1
10
TurkeyLips 1
7
something 0
15
IDK 0
2
adantebayo 1
17
SneakyTryhard 0
9
Negativity 1
13
LUL 1
12
Cornicello 0
11
Ducksquad 0
3
ToTheTop 1
10
TurkeyLips 0
2
adantebayo 1
9
Negativity 0
13
LUL 1
3
ToTheTop 1
2
adantebayo 0
13
LUL 1
3
ToTheTop 0