XB1
Fortnite $500 Global 2v2 Fortnite: BR

STARTS SEP 2ND AT 8:00 PM EDT

Registration Closed opens AUG 29TH AT 11:11 AM EDT closes SEP 2ND AT 8:00 PM EDT 38/64 Join Tournament
$500 Global 2v2 Fortnite: BR Tournament hosted by UMG
Selected Round: Round 1

Round 1

best of 1

Round 2

best of 1

Round 3

best of 1

Round 4

best of 1

Semi Finals

best of 1

Finals

best of 1
1
Khalilmack 1
Bye --
32
doobies 0
33
ACBROKEWESWEATIN 1
16
MNzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 1
Bye --
17
TuquitosTeam 1
Bye --
8
Loakshark 1
Bye --
25
westcoast 1
Bye --
9
wedontcarelol 1
Bye --
24
BlairAndDan 1
Bye --
4
Equity 1
Bye --
29
3rdPartyAndServersAreASS 0
36
Gggggg 1
13
DevMx 1
Bye --
20
Wesuck 1
Bye --
5
Ganggggg 1
Bye --
28
FPC 0
37
yee500 1
12
Thereturnnnn 1
Bye --
21
WePlayCodNotTheCartoon 1
Bye --
22
LucaVelli 1
Bye --
11
Thunder 1
Bye --
27
MightyDunlin 1
38
squatxbox 0
6
Why 1
Bye --
19
seed 1
Bye --
14
ADabWillDo 1
Bye --
30
SubscribeToEncrypt 0
35
konraf 1
3
20andOVER 1
Bye --
23
OGbobbyBrown 1
Bye --
10
BigNigzEsports 1
Bye --
26
Gold 1
Bye --
7
CowneckandCo 1
Bye --
18
GodsPlan 1
Bye --
15
RNG 1
Bye --
31
RuggedDraco 1
34
Admin 0
2
Eatbutt 1
Bye --
1
Khalilmack 0
33
ACBROKEWESWEATIN 1
16
MNzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 1
17
TuquitosTeam 0
8
Loakshark 1
25
westcoast 0
9
wedontcarelol 1
24
BlairAndDan 0
4
Equity 0
36
Gggggg 1
13
DevMx 0
20
Wesuck 1
5
Ganggggg 1
37
yee500 0
12
Thereturnnnn 0
21
WePlayCodNotTheCartoon 1
22
LucaVelli 0
11
Thunder 1
27
MightyDunlin 1
6
Why 0
19
seed 1
14
ADabWillDo 0
35
konraf 1
3
20andOVER 0
23
OGbobbyBrown 0
10
BigNigzEsports 1
26
Gold 1
7
CowneckandCo 0
18
GodsPlan 0
15
RNG 1
31
RuggedDraco 0
2
Eatbutt 1
33
ACBROKEWESWEATIN 1
16
MNzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 0
8
Loakshark 0
9
wedontcarelol 1
36
Gggggg 1
20
Wesuck 0
5
Ganggggg 1
21
WePlayCodNotTheCartoon 0
11
Thunder 1
27
MightyDunlin 0
19
seed 0
35
konraf 1
10
BigNigzEsports 1
26
Gold 0
15
RNG 1
2
Eatbutt 0
33
ACBROKEWESWEATIN 0
9
wedontcarelol 1
36
Gggggg 1
5
Ganggggg 0
11
Thunder 0
35
konraf 1
10
BigNigzEsports 0
15
RNG 1
9
wedontcarelol 0
36
Gggggg 1
35
konraf 1
15
RNG 0
36
Gggggg 1
35
konraf 0