Round 1

best of 1

Round 2

best of 1

Semi Finals

best of 1

Finals

best of 1
1
Madnesss 1
Bye --
8
iamterrible 1
9
Micromen 0
4
BigBalenciaga 1
Bye --
5
nhjgcvnjhf 1
Bye --
6
Filayy 1
Bye --
3
LaBron 1
Bye --
7
shortmanjr05 1
Bye --
2
Slimey 1
Bye --
1
Madnesss 0
8
iamterrible 1
4
BigBalenciaga 1
5
nhjgcvnjhf 0
6
Filayy 1
3
LaBron 0
7
shortmanjr05 0
2
Slimey 1
8
iamterrible 1
4
BigBalenciaga 0
6
Filayy 1
2
Slimey 0
8
iamterrible 1
6
Filayy 0