PC
Featuring Fortnite 2v2 Legion Sunday Showdown Qualifier #2 (PC/X1/PS4)

STARTS NOV 29TH AT 8:00 PM EST

Registration Closed opens NOV 25TH AT 5:00 PM EST closes NOV 29TH AT 8:00 PM EST 149/256 Join Tournament
2v2 Legion Sunday Showdown Qualifier #2 (PC/X1/PS4) Tournament hosted by UMG
Zoom
Selected Round: Round 1

Round 1

best of 3

Round 2

best of 3

Round 3

best of 3

Round 4

best of 3

Round 5

best of 3

Round 6

best of 3

Semi Finals

best of 3

Finals

best of 3
1
IXR 1
Bye --
128
Machos 2
129
Knickers 0
64
DemBoys 1
Bye --
65
Architaaaaa 1
Bye --
32
TTVBTW 1
Bye --
97
GOTTIGOTTI 1
Bye --
33
idc 1
Bye --
96
ACE 1
Bye --
16
ggnoRE 1
Bye --
113
Mosey 0
144
Gunners 1
49
BossxGaming 1
Bye --
80
WhyDoIHaveToQualifyAgain 1
Bye --
17
TrashPandas 1
Bye --
112
BoyWeTrash 0
145
Invalid 2
48
Level1Gaming 1
Bye --
81
swear 1
Bye --
8
GGnoRE 1
Bye --
121
ForbiddenOnes 1
136
TeamVillainous 0
57
MVP 1
Bye --
72
DabOnFortnite 1
Bye --
25
PlatanoPowered 1
Bye --
104
HeftyLeopardion17 1
Bye --
40
XtremeGamingDuo 1
Bye --
89
DAZker 1
Bye --
9
ThaiNudlar 1
Bye --
120
giiibs 2
137
GRUNToeSports 0
56
botlords 1
Bye --
73
nawplease 1
Bye --
24
PermanentMarker 1
Bye --
105
StrobeBubble 1
Bye --
41
triage 1
Bye --
88
prestigeworldwide 1
Bye --
4
ChemicalCavalry3 1
Bye --
125
Wolfgang 1
132
sweats 0
61
HavokeSports 1
Bye --
68
nixnstatic 1
Bye --
29
PLATBB 1
Bye --
100
FollowARETwitter 1
Bye --
36
Nevastopgrinding 1
Bye --
93
BOOYAH 1
Bye --
13
GoblinSlayerz 1
Bye --
116
WeAnnihilateBoarderBots 0
141
MicheMoche 2
52
OGBobbyBrown 1
Bye --
77
SmokinMyth 1
Bye --
20
TriHards 1
Bye --
109
tibia 0
148
Asquad 1
45
WeDemGirlz 1
Bye --
84
DONPABLOS 1
Bye --
5
Goodluck 1
Bye --
124
FlowSurge 0
133
tankbutta 2
60
OrbzCo 1
Bye --
69
NoCap 1
Bye --
28
SamaDon 1
Bye --
101
Vild 1
Bye --
37
Turk 1
Bye --
92
HellHoundz 1
Bye --
12
godteamname 1
Bye --
117
extremlyaverage 0
140
teamaso2 2
53
CroftNation 1
Bye --
76
TheSaiyans 1
Bye --
21
Smarty 1
Bye --
108
MurrayMints 0
149
QuakerOats 1
44
XtremeSHmoke 1
Bye --
85
Shallwe 1
Bye --
86
AppAndG 1
Bye --
43
LouPex 1
Bye --
107
TICTOCDUMMYWAKAKIKAWONDO 1
Bye --
22
OurTeamSucks 1
Bye --
75
aahshdbenen 1
Bye --
54
FantiX 1
Bye --
118
adamand 0
139
GucciChanclas 1
11
69medad 1
Bye --
91
BOTS 1
Bye --
38
250 1
Bye --
102
Ohayo 1
Bye --
27
xxxtarnation 1
Bye --
70
20killwins 1
Bye --
59
2z2 1
Bye --
123
ChemicalCavalry 0
134
Buckets 1
6
Wassup 1
Bye --
83
Solid 1
Bye --
46
MinecraftPros 1
Bye --
110
Getthisbread 0
147
RIOT 1
19
LolYouBot 1
Bye --
78
controlf 1
Bye --
51
ibFN 1
Bye --
115
fuldorale 2
142
canwejustwinonce 0
14
Shunqq 1
Bye --
94
FlowingRizens 1
Bye --
35
DenQuieTReap 1
Bye --
99
LiveToDieToABug 1
Bye --
30
Drex7 1
Bye --
67
RelentlessGaming 1
Bye --
62
WELUVTHETOOON 1
Bye --
126
SKIMASKS 0
131
OnFoeNem 2
3
JellyFam 1
Bye --
87
AlkoholistenN 1
Bye --
42
Chavezdom87TTV 1
Bye --
106
Supreme 1
Bye --
23
TEAMOMEGALUL 1
Bye --
74
LesEat 1
Bye --
55
ttvbtw 1
Bye --
119
akaaka 1
138
theboys 0
10
PMC 1
Bye --
90
takeiteasy 1
Bye --
39
ShatteredDreams 1
Bye --
103
GodCherish 1
Bye --
26
OGCT 1
Bye --
71
GOATSQUAD 1
Bye --
58
Underrarted 1
Bye --
122
bots 0
135
IronFox 2
7
mastiness 1
Bye --
82
BYE 1
Bye --
47
kaltpk 1
Bye --
111
2Plebs1Dream 2
146
XtremeGaming 0
18
dadgamers 1
Bye --
79
GODS 1
Bye --
50
Howdy 1
Bye --
114
anotherumgteam 0
143
Atlas 1
15
FantiX 1
Bye --
95
Needorg 1
Bye --
34
GK10 1
Bye --
98
Elev8ed 1
Bye --
31
YURP 1
Bye --
66
Faux 1
Bye --
63
Tugodkronikmlp 1
Bye --
127
dvd 1
130
ViTrykkerSedler 0
2
webunsitree 1
Bye --
1
IXR 2
128
Machos 0
64
DemBoys 1
65
Architaaaaa 0
32
TTVBTW 0
97
GOTTIGOTTI 1
33
idc 1
96
ACE 0
16
ggnoRE 1
144
Gunners 0
49
BossxGaming 0
80
WhyDoIHaveToQualifyAgain 1
17
TrashPandas 0
145
Invalid 2
48
Level1Gaming 0
81
swear 2
8
GGnoRE 0
121
ForbiddenOnes 2
57
MVP 2
72
DabOnFortnite 0
25
PlatanoPowered 1
104
HeftyLeopardion17 0
40
XtremeGamingDuo 0
89
DAZker 1
9
ThaiNudlar 0
120
giiibs 2
56
botlords 2
73
nawplease 0
24
PermanentMarker 0
105
StrobeBubble 2
41
triage 0
88
prestigeworldwide 2
4
ChemicalCavalry3 0
125
Wolfgang 2
61
HavokeSports 2
68
nixnstatic 0
29
PLATBB 0
100
FollowARETwitter 1
36
Nevastopgrinding 2
93
BOOYAH 0
13
GoblinSlayerz 2
141
MicheMoche 0
52
OGBobbyBrown 1
77
SmokinMyth 0
20
TriHards 2
148
Asquad 0
45
WeDemGirlz 2
84
DONPABLOS 0
5
Goodluck 0
133
tankbutta 1
60
OrbzCo 0
69
NoCap 2
28
SamaDon 0
101
Vild 2
37
Turk 0
92
HellHoundz 2
12
godteamname 0
140
teamaso2 1
53
CroftNation 1
76
TheSaiyans 0
21
Smarty 0
149
QuakerOats 2
44
XtremeSHmoke 2
85
Shallwe 0
86
AppAndG 0
43
LouPex 2
107
TICTOCDUMMYWAKAKIKAWONDO 1
22
OurTeamSucks 0
75
aahshdbenen 0
54
FantiX 1
139
GucciChanclas 0
11
69medad 2
91
BOTS 1
38
250 0
102
Ohayo 0
27
xxxtarnation 1
70
20killwins 1
59
2z2 0
134
Buckets 2
6
Wassup 0
83
Solid 0
46
MinecraftPros 1
147
RIOT 0
19
LolYouBot 2
78
controlf 1
51
ibFN 0
115
fuldorale 2
14
Shunqq 0
94
FlowingRizens 0
35
DenQuieTReap 2
99
LiveToDieToABug 0
30
Drex7 2
67
RelentlessGaming 0
62
WELUVTHETOOON 2
131
OnFoeNem 0
3
JellyFam 2
87
AlkoholistenN 2
42
Chavezdom87TTV 0
106
Supreme 0
23
TEAMOMEGALUL 2
74
LesEat 0
55
ttvbtw 1
119
akaaka 2
10
PMC 0
90
takeiteasy 0
39
ShatteredDreams 1
103
GodCherish 1
26
OGCT 0
71
GOATSQUAD 0
58
Underrarted 2
135
IronFox 0
7
mastiness 2
82
BYE 0
47
kaltpk 2
111
2Plebs1Dream 0
18
dadgamers 2
79
GODS 0
50
Howdy 1
143
Atlas 2
15
FantiX 0
95
Needorg 2
34
GK10 0
98
Elev8ed 0
31
YURP 2
66
Faux 1
63
Tugodkronikmlp 0
127
dvd 2
2
webunsitree 0
1
IXR 0
64
DemBoys 2
97
GOTTIGOTTI 0
33
idc 2
16
ggnoRE 2
80
WhyDoIHaveToQualifyAgain 0
145
Invalid 0
81
swear 1
121
ForbiddenOnes 1
57
MVP 0
25
PlatanoPowered 2
89
DAZker 0
120
giiibs 0
56
botlords 1
105
StrobeBubble 2
88
prestigeworldwide 0
125
Wolfgang 2
61
HavokeSports 0
100
FollowARETwitter 0
36
Nevastopgrinding 2
13
GoblinSlayerz 2
52
OGBobbyBrown 0
20
TriHards 0
45
WeDemGirlz 2
133
tankbutta 2
69
NoCap 0
101
Vild 0
92
HellHoundz 2
140
teamaso2 1
53
CroftNation 0
149
QuakerOats 1
44
XtremeSHmoke 0
43
LouPex 1
107
TICTOCDUMMYWAKAKIKAWONDO 0
54
FantiX 0
11
69medad 1
91
BOTS 1
27
xxxtarnation 0
70
20killwins 0
134
Buckets 1
46
MinecraftPros 0
19
LolYouBot 1
78
controlf 0
115
fuldorale 1
35
DenQuieTReap 1
30
Drex7 0
62
WELUVTHETOOON 0
3
JellyFam 1
87
AlkoholistenN 0
23
TEAMOMEGALUL 1
55
ttvbtw 0
119
akaaka 2
39
ShatteredDreams 2
103
GodCherish 0
58
Underrarted 0
7
mastiness 1
47
kaltpk 0
18
dadgamers 2
50
Howdy 0
143
Atlas 1
95
Needorg 1
31
YURP 0
66
Faux 0
127
dvd 2
64
DemBoys 2
33
idc 0
16
ggnoRE 0
81
swear 2
121
ForbiddenOnes 0
25
PlatanoPowered 2
56
botlords 0
105
StrobeBubble 1
125
Wolfgang 0
36
Nevastopgrinding 2
13
GoblinSlayerz 2
45
WeDemGirlz 0
133
tankbutta 2
92
HellHoundz 0
140
teamaso2 0
149
QuakerOats 2
43
LouPex 2
11
69medad 0
91
BOTS 2
134
Buckets 0
19
LolYouBot 0
115
fuldorale 1
35
DenQuieTReap 2
3
JellyFam 0
23
TEAMOMEGALUL 0
119
akaaka 2
39
ShatteredDreams 1
7
mastiness 2
18
dadgamers 0
143
Atlas 2
95
Needorg 0
127
dvd 1
64
DemBoys 0
81
swear 2
25
PlatanoPowered 1
105
StrobeBubble 0
36
Nevastopgrinding 0
13
GoblinSlayerz 2
133
tankbutta 0
149
QuakerOats 2
43
LouPex 2
91
BOTS 0
115
fuldorale 0
35
DenQuieTReap 2
119
akaaka 0
7
mastiness 1
143
Atlas 2
127
dvd 0
81
swear 0
25
PlatanoPowered 2
13
GoblinSlayerz 1
149
QuakerOats 0
43
LouPex 2
35
DenQuieTReap 0
7
mastiness 2
143
Atlas 0
25
PlatanoPowered 2
13
GoblinSlayerz 0
43
LouPex 2
7
mastiness 0
25
PlatanoPowered 0
43
LouPex 2