PC
Featuring Fortnite 2v2 Legion Sunday Showdown Qualifier #2 (PC/X1/PS4)

STARTS DEC 6TH AT 8:00 PM EST

Registration Closed opens DEC 2ND AT 5:00 PM EST closes DEC 6TH AT 8:00 PM EST 153/256 Join Tournament
2v2 Legion Sunday Showdown Qualifier #2 (PC/X1/PS4) Tournament hosted by UMG
Zoom
Selected Round: Round 1

Round 1

best of 3

Round 2

best of 3

Round 3

best of 3

Round 4

best of 3

Round 5

best of 3

Round 6

best of 3

Semi Finals

best of 3

Finals

best of 3
1
Free 1
Bye --
128
Aphotic 1
129
xxxtarnation 2
64
TTVBTW 1
Bye --
65
MainelySavage 1
Bye --
32
Littlefatkids 1
Bye --
97
iceeFNdM 1
Bye --
33
ChickenDinner 1
Bye --
96
p00ssyslayers 1
Bye --
16
Beckham 1
Bye --
113
Faux 0
144
Vild 1
49
almond 1
Bye --
80
seven 1
Bye --
17
yikes 1
Bye --
112
SOLO 0
145
DaSquad 1
48
IXR 1
Bye --
81
ParadisoEu 1
Bye --
8
TeamFlow 1
Bye --
121
HUNCHO 0
136
NotYourArab 1
57
WeAreBots 1
Bye --
72
WorstDuo 1
Bye --
25
PPowered 1
Bye --
104
WeGotPHDs 2
153
MLTN 0
40
2Plebs1Dream 1
Bye --
89
HGWIND 1
Bye --
9
TeamLight 1
Bye --
120
TSG 2
137
M1GHTYJUSTICE 0
56
GODS 1
Bye --
73
Kuhriz 1
Bye --
24
Rogueee 1
Bye --
105
99problems 1
152
TheUnderRated 0
41
AllbandPr0digy 1
Bye --
88
VPAFASU 1
Bye --
4
KuhrizGaming 1
Bye --
125
STK 1
132
ggwgqawgwqag 0
61
BänkSittarEliten 1
Bye --
68
VICENARYGUZ 1
Bye --
29
BUCKTEE 1
Bye --
100
MadStyles 1
Bye --
36
WinterRoyaleBoys 1
Bye --
93
Kuhriz 1
Bye --
13
SweatyPlayerMagnets 1
Bye --
116
SeeYouOnSunday 0
141
BigModule 2
52
VHS 1
Bye --
77
OOF 1
Bye --
20
GalaxyDuo 1
Bye --
109
ello 0
148
TriggyHarm 2
45
littlebois 1
Bye --
84
OverpeekingDopai 1
Bye --
5
GucciChanclas 1
Bye --
124
Doctors 1
133
BOTS 0
60
2z2 1
Bye --
69
NorCal 1
Bye --
28
SoggyRollz 1
Bye --
101
NoBoard 1
Bye --
37
kaltsukole 1
Bye --
92
Fuldorale 1
Bye --
12
Slump 1
Bye --
117
JenkinsKinsey 2
140
RazZleDazZle 0
53
69medad 1
Bye --
76
Supreme 1
Bye --
21
wearedecent 1
Bye --
108
prestigeworldwide 0
149
epikuinsNmuskoneta 2
44
Fresha 1
Bye --
85
bhiironos 1
Bye --
86
Rawmen 1
Bye --
43
WGang 1
Bye --
107
Shunqq 2
150
THEDONPABLOS 0
22
KushAndG 1
Bye --
75
Invalid 1
Bye --
54
Lyricals 1
Bye --
118
SwayxGohmz 0
139
PlzVaultPlanes 1
11
nobull3ts 1
Bye --
91
NoCap 1
Bye --
38
PerfectdiggyTV 1
Bye --
102
proffessionallbots 1
Bye --
27
nixnstatic 1
Bye --
70
clout 1
Bye --
59
Dynamicduos 1
Bye --
123
Ps4Vetrans 0
134
GodCherish 2
6
Atlas 1
Bye --
83
Trusttheprocess 1
Bye --
46
TeamDazZlesS 1
Bye --
110
DudeWtf 0
147
LyonGaming 2
19
Hey 1
Bye --
78
AndyApex 1
Bye --
51
lilshotty 1
Bye --
115
Epicgamers 0
142
GraPhiCsFLamsy 1
14
gdr 1
Bye --
94
SaiyansRemastered 1
Bye --
35
goonies 1
Bye --
99
bigcox 1
Bye --
30
BeefyGoose8275 1
Bye --
67
OGBobbyBrown 1
Bye --
62
bots 1
Bye --
126
DenReapS7 0
131
EzeeClapz 1
3
effwe 1
Bye --
87
SiikeGaming 1
Bye --
42
badteamname 1
Bye --
106
TEAMOMEGALUL 1
151
STAX 0
23
Jammy 1
Bye --
74
SilverxLanny 1
Bye --
55
ConfxttiAndPamps 1
Bye --
119
Unlucky 0
138
Machos 2
10
InSANe 1
Bye --
90
TriHards 1
Bye --
39
kingkongbalkong 1
Bye --
103
WeLuckyAF 1
Bye --
26
nawplease 1
Bye --
71
GOAT 1
Bye --
58
Wassup 1
Bye --
122
Argo 0
135
3RDPLACELASTQUALIFIERFML 2
7
GodlyandClutch 1
Bye --
82
SuperColorss 1
Bye --
47
2Kings 1
Bye --
111
KnotGamers 1
146
Weewooooo 2
18
FuckYouAllShitters 1
Bye --
79
Madrid 1
Bye --
50
CrapAim 1
Bye --
114
JPickles 0
143
Clormy 2
15
HaventPlayedIn5Months 1
Bye --
95
GRUNToeSports 1
Bye --
34
DrFlyinMathesius 1
Bye --
98
6TL 1
Bye --
31
TeamDominicanChampions 1
Bye --
66
HGF 1
Bye --
63
FantiX 1
Bye --
127
plebsquad 0
130
teamaso2 1
2
webrokesoyeah 1
Bye --
1
Free 0
129
xxxtarnation 1
64
TTVBTW 1
65
MainelySavage 0
32
Littlefatkids 0
97
iceeFNdM 1
33
ChickenDinner 2
96
p00ssyslayers 0
16
Beckham 0
144
Vild 1
49
almond 0
80
seven 1
17
yikes 0
145
DaSquad 1
48
IXR 1
81
ParadisoEu 0
8
TeamFlow 0
136
NotYourArab 1
57
WeAreBots 0
72
WorstDuo 2
25
PPowered 0
104
WeGotPHDs 2
40
2Plebs1Dream 0
89
HGWIND 1
9
TeamLight 0
120
TSG 1
56
GODS 1
73
Kuhriz 0
24
Rogueee 2
105
99problems 0
41
AllbandPr0digy 1
88
VPAFASU 0
4
KuhrizGaming 2
125
STK 0
61
BänkSittarEliten 2
68
VICENARYGUZ 0
29
BUCKTEE 1
100
MadStyles 0
36
WinterRoyaleBoys 0
93
Kuhriz 1
13
SweatyPlayerMagnets 0
141
BigModule 1
52
VHS 1
77
OOF 0
20
GalaxyDuo 0
148
TriggyHarm 1
45
littlebois 0
84
OverpeekingDopai 1
5
GucciChanclas 2
124
Doctors 0
60
2z2 0
69
NorCal 1
28
SoggyRollz 0
101
NoBoard 2
37
kaltsukole 0
92
Fuldorale 2
12
Slump 0
117
JenkinsKinsey 2
53
69medad 2
76
Supreme 0
21
wearedecent 1
149
epikuinsNmuskoneta 0
44
Fresha 1
85
bhiironos 0
86
Rawmen 2
43
WGang 0
107
Shunqq 0
22
KushAndG 1
75
Invalid 0
54
Lyricals 1
139
PlzVaultPlanes 2
11
nobull3ts 0
91
NoCap 1
38
PerfectdiggyTV 0
102
proffessionallbots 0
27
nixnstatic 2
70
clout 2
59
Dynamicduos 0
134
GodCherish 0
6
Atlas 1
83
Trusttheprocess 0
46
TeamDazZlesS 2
147
LyonGaming 0
19
Hey 1
78
AndyApex 0
51
lilshotty 2
142
GraPhiCsFLamsy 0
14
gdr 1
94
SaiyansRemastered 0
35
goonies 1
99
bigcox 1
30
BeefyGoose8275 0
67
OGBobbyBrown 0
62
bots 2
131
EzeeClapz 1
3
effwe 0
87
SiikeGaming 0
42
badteamname 1
106
TEAMOMEGALUL 0
23
Jammy 2
74
SilverxLanny 0
55
ConfxttiAndPamps 2
138
Machos 2
10
InSANe 0
90
TriHards 0
39
kingkongbalkong 1
103
WeLuckyAF 1
26
nawplease 0
71
GOAT 2
58
Wassup 0
135
3RDPLACELASTQUALIFIERFML 0
7
GodlyandClutch 1
82
SuperColorss 1
47
2Kings 0
146
Weewooooo 1
18
FuckYouAllShitters 0
79
Madrid 0
50
CrapAim 2
143
Clormy 1
15
HaventPlayedIn5Months 0
95
GRUNToeSports 0
34
DrFlyinMathesius 2
98
6TL 2
31
TeamDominicanChampions 0
66
HGF 0
63
FantiX 1
130
teamaso2 1
2
webrokesoyeah 0
129
xxxtarnation 2
64
TTVBTW 0
97
iceeFNdM 0
33
ChickenDinner 1
144
Vild 1
80
seven 0
145
DaSquad 1
48
IXR 0
136
NotYourArab 1
72
WorstDuo 0
104
WeGotPHDs 0
89
HGWIND 2
120
TSG 2
56
GODS 0
24
Rogueee 0
41
AllbandPr0digy 1
4
KuhrizGaming 0
61
BänkSittarEliten 1
29
BUCKTEE 2
93
Kuhriz 0
141
BigModule 2
52
VHS 0
148
TriggyHarm 2
84
OverpeekingDopai 0
5
GucciChanclas 0
69
NorCal 2
101
NoBoard 1
92
Fuldorale 2
117
JenkinsKinsey 0
53
69medad 2
21
wearedecent 2
44
Fresha 0
86
Rawmen 2
22
KushAndG 0
54
Lyricals 0
139
PlzVaultPlanes 2
91
NoCap 2
27
nixnstatic 0
70
clout 2
6
Atlas 0
46
TeamDazZlesS 0
19
Hey 1
51
lilshotty 0
14
gdr 2
35
goonies 2
99
bigcox 0
62
bots 0
131
EzeeClapz 2
42
badteamname 2
23
Jammy 0
55
ConfxttiAndPamps 0
138
Machos 2
39
kingkongbalkong 2
103
WeLuckyAF 0
71
GOAT 2
7
GodlyandClutch 0
82
SuperColorss 2
146
Weewooooo 0
50
CrapAim 1
143
Clormy 0
34
DrFlyinMathesius 0
98
6TL 2
63
FantiX 0
130
teamaso2 1
129
xxxtarnation 0
33
ChickenDinner 2
144
Vild 2
145
DaSquad 0
136
NotYourArab 0
89
HGWIND 2
120
TSG 2
41
AllbandPr0digy 0
61
BänkSittarEliten 0
29
BUCKTEE 2
141
BigModule 0
148
TriggyHarm 1
69
NorCal 0
92
Fuldorale 1
53
69medad 2
21
wearedecent 0
86
Rawmen 2
139
PlzVaultPlanes 0
91
NoCap 0
70
clout 2
19
Hey 0
14
gdr 1
35
goonies 1
131
EzeeClapz 0
42
badteamname 2
138
Machos 0
39
kingkongbalkong 2
71
GOAT 0
82
SuperColorss 1
50
CrapAim 0
98
6TL 0
130
teamaso2 2
33
ChickenDinner 2
144
Vild 0
89
HGWIND 0
120
TSG 2
29
BUCKTEE 0
148
TriggyHarm 2
92
Fuldorale 0
53
69medad 1
86
Rawmen 0
70
clout 2
14
gdr 2
35
goonies 0
42
badteamname 0
39
kingkongbalkong 2
82
SuperColorss 1
130
teamaso2 0
33
ChickenDinner 2
120
TSG 0
148
TriggyHarm 2
53
69medad 0
70
clout 0
14
gdr 2
39
kingkongbalkong 1
82
SuperColorss 0
33
ChickenDinner 0
148
TriggyHarm 2
14
gdr 0
39
kingkongbalkong 2
148
TriggyHarm 2
39
kingkongbalkong 0