XB1
Madden 18 1v1

STARTS FEB 15TH AT 7:30 PM EST

Registration Closed opens FEB 14TH AT 2:22 PM EST closes FEB 15TH AT 7:30 PM EST 5/8 Join Tournament
Madden 18 1v1 Tournament hosted by UMG
Selected Round: Round 1

Round 1

best of 1

Semi Finals

best of 1

Finals

best of 1
1
CombackSZN 1
Bye --
4
pologert 0
5
degree 1
3
BradyBetter 1
Bye --
2
heybud 1
Bye --
1
CombackSZN 28
5
degree 0
3
BradyBetter 39
2
heybud 0
1
CombackSZN 39
3
BradyBetter 42