PS4
C4 MADDEN 18 OVERTIME SERIES, POWERED BY UMG GAMING, APRIL ONLINE QUALIFIERS

STARTS APR 14TH AT 12:00 PM EDT

Registration Closed opens APR 5TH AT 1:00 PM EDT closes APR 13TH AT 11:59 PM EDT 68/128 Join Tournament
C4 MADDEN 18 OVERTIME SERIES, POWERED BY UMG GAMING, APRIL ONLINE QUALIFIERS Tournament hosted by UMG
Zoom
Selected Round: Round 1

Round 1

best of 1

Round 2

best of 1

Round 3

best of 1

Round 4

best of 1

Round 5

best of 1

Semi Finals

best of 1

Finals

best of 1
1
BoobieSmooth 1
Bye --
64
MyMoment 0
65
Nys917 1
32
Supermanrko 1
Bye --
33
AsianCoy 1
Bye --
16
Lexan 1
Bye --
49
Sports2512 1
Bye --
17
Wyd 1
Bye --
48
Ziplock25 1
Bye --
8
BullyOnDaStickz 1
Bye --
57
vBRONCOv 1
Bye --
25
Prettyricky1123 1
Bye --
40
LucidMFKA 1
Bye --
9
SOoAmaZingNj 1
Bye --
56
MONSTERETURNS 1
Bye --
24
Vilma 1
Bye --
41
dmajor90 1
Bye --
4
420 1
Bye --
61
GoonSquad 1
68
FAM1LYxGUY512 0
29
Mikes29 1
Bye --
36
DotEmUpInsom 1
Bye --
13
Nimbo 1
Bye --
52
JDPGTB 1
Bye --
20
Lockdown 1
Bye --
45
TAV10 1
Bye --
5
Sippindrank956 1
Bye --
60
RunDot 1
Bye --
28
Chritobin 1
Bye --
37
Snake24pup 1
Bye --
12
Maddenkillerr 1
Bye --
53
EFM 1
Bye --
21
STR1VIN 1
Bye --
44
MookDaGoon 1
Bye --
43
Sheesh 1
Bye --
22
Grindxtime 1
Bye --
54
STR1VIN 1
Bye --
11
ThaGoat1994 1
Bye --
38
Shocker360 1
Bye --
27
The_Governer23 1
Bye --
59
Cammm 1
Bye --
6
TeeLugo072 1
Bye --
46
Gohan 1
Bye --
19
Jaybird 1
Bye --
51
Jonesj2289 1
Bye --
14
Youngmikeey 1
Bye --
35
Merkstuh 1
Bye --
30
Bobbyvert 1
Bye --
62
HitSquad 0
67
Tyeagles36 1
3
FAM1LYxGUY_512 1
Bye --
42
Shornsby92 1
Bye --
23
Xxanybodykillahx 1
Bye --
55
Rayswag 1
Bye --
10
CaliSmooth 1
Bye --
39
Ronald Burrell 1
Bye --
26
Xitsmeswagx 1
Bye --
58
Melodbeast 1
Bye --
7
PRoBLuMz 1
Bye --
47
SpyOnYou 1
Bye --
18
Dostoevsky 1
Bye --
50
Guru 1
Bye --
15
Zachery99 1
Bye --
34
noahsboys1 1
Bye --
31
XxKurtz07xX 1
Bye --
63
M1NE1914 0
66
Last1standn 1
2
KjCruizer25 1
Bye --
1
BoobieSmooth 0
65
Nys917 1
32
Supermanrko 1
33
AsianCoy 0
16
Lexan 1
49
Sports2512 0
17
Wyd 0
48
Ziplock25 1
8
BullyOnDaStickz 0
57
vBRONCOv 1
25
Prettyricky1123 1
40
LucidMFKA 0
9
SOoAmaZingNj 1
56
MONSTERETURNS 0
24
Vilma 1
41
dmajor90 0
4
420 0
61
GoonSquad 1
29
Mikes29 0
36
DotEmUpInsom 1
13
Nimbo 0
52
JDPGTB 1
20
Lockdown 1
45
TAV10 0
5
Sippindrank956 0
60
RunDot 1
28
Chritobin 1
37
Snake24pup 0
12
Maddenkillerr 0
53
EFM 1
21
STR1VIN 1
44
MookDaGoon 0
43
Sheesh 1
22
Grindxtime 0
54
STR1VIN 0
11
ThaGoat1994 1
38
Shocker360 0
27
The_Governer23 1
59
Cammm 1
6
TeeLugo072 0
46
Gohan 0
19
Jaybird 1
51
Jonesj2289 1
14
Youngmikeey 0
35
Merkstuh 1
30
Bobbyvert 0
67
Tyeagles36 0
3
FAM1LYxGUY_512 1
42
Shornsby92 0
23
Xxanybodykillahx 1
55
Rayswag 1
10
CaliSmooth 0
39
Ronald Burrell 1
26
Xitsmeswagx 0
58
Melodbeast 1
7
PRoBLuMz 0
47
SpyOnYou 1
18
Dostoevsky 0
50
Guru 1
15
Zachery99 0
34
noahsboys1 0
31
XxKurtz07xX 1
66
Last1standn 1
2
KjCruizer25 0
65
Nys917 1
32
Supermanrko 0
16
Lexan 0
48
Ziplock25 1
57
vBRONCOv 1
25
Prettyricky1123 0
9
SOoAmaZingNj 1
24
Vilma 0
61
GoonSquad 1
36
DotEmUpInsom 0
52
JDPGTB 0
20
Lockdown 1
60
RunDot 0
28
Chritobin 1
53
EFM 0
21
STR1VIN 1
43
Sheesh 0
11
ThaGoat1994 1
27
The_Governer23 0
59
Cammm 1
19
Jaybird 1
51
Jonesj2289 0
35
Merkstuh 1
3
FAM1LYxGUY_512 0
23
Xxanybodykillahx 1
55
Rayswag 0
39
Ronald Burrell 0
58
Melodbeast 1
47
SpyOnYou 1
50
Guru 0
31
XxKurtz07xX 1
66
Last1standn 0
65
Nys917 1
48
Ziplock25 0
57
vBRONCOv 0
9
SOoAmaZingNj 1
61
GoonSquad 0
20
Lockdown 1
28
Chritobin 1
21
STR1VIN 0
11
ThaGoat1994 0
59
Cammm 1
19
Jaybird 1
35
Merkstuh 0
23
Xxanybodykillahx 1
58
Melodbeast 0
47
SpyOnYou 0
31
XxKurtz07xX 1
65
Nys917 1
9
SOoAmaZingNj 0
20
Lockdown 1
28
Chritobin 0
59
Cammm 0
19
Jaybird 1
23
Xxanybodykillahx 0
31
XxKurtz07xX 1
65
Nys917 0
20
Lockdown 1
19
Jaybird 1
31
XxKurtz07xX 0
20
Lockdown 1
19
Jaybird 0