PC
Fortnite $300 Global 1v1 Fortnite: BR (PC/X1)

STARTS JUN 24TH AT 9:00 PM EDT

Registration Closed opens JUN 22ND AT 10:24 PM EDT closes JUN 24TH AT 9:00 PM EDT 140/256 Join Tournament
$300 Global 1v1 Fortnite: BR (PC/X1) Tournament hosted by UMG
Selected Round: Round 1

Round 1

best of 1

Round 2

best of 1

Round 3

best of 1

Round 4

best of 1

Round 5

best of 1

Round 6

best of 1

Semi Finals

best of 1

Finals

best of 1
1
TwitchXGodz 1
Bye --
128
P3TT3RSEN 0
129
Daz 1
64
Dookie 1
Bye --
65
Swiped 1
Bye --
32
Orc 1
Bye --
97
gold 1
Bye --
33
SteakSauce 1
Bye --
96
SIZEDAKonYT 1
Bye --
16
Woodiblyat 1
Bye --
113
yeet 1
Bye --
49
Xtreme 1
Bye --
80
EZMoney 1
Bye --
17
Gliders 1
Bye --
112
ChickenNugget 1
Bye --
48
Exitium 1
Bye --
81
Soloxdog 1
Bye --
8
AyyLmao 1
Bye --
121
Ale1hunnid 1
136
MyBumKnee 0
57
skrtskrt 1
Bye --
72
WatchUrSix 1
Bye --
25
StereoHeart 1
Bye --
104
SanOnCoc 1
Bye --
40
Skrt 1
Bye --
89
Yeet 1
Bye --
9
GrauWolf 1
Bye --
120
LittyDon 1
137
Zinn 0
56
yoyoman432 1
Bye --
73
CobalT 1
Bye --
24
Gaz 1
Bye --
105
Hoozung 1
Bye --
41
KingOfUMG 1
Bye --
88
King 1
Bye --
4
OLDSOULIVING 1
Bye --
125
Nιghtmαre 1
132
Sorry 0
61
freeeee 1
Bye --
68
Jday 1
Bye --
29
Empire 1
Bye --
100
RASHMEISTER 1
Bye --
36
Spartans 1
Bye --
93
Empire 1
Bye --
13
SoloXquick 1
Bye --
116
ZettekTV 1
Bye --
52
TheDude 1
Bye --
77
Dank 1
Bye --
20
THEGAYMER 1
Bye --
109
eshketit 1
Bye --
45
Krypto 1
Bye --
84
Disconnected 1
Bye --
5
SL4Y3R 1
Bye --
124
Maui 0
133
Limp 1
60
XTC 1
Bye --
69
aLLidOiSbUSH 1
Bye --
28
Winning 1
Bye --
101
HighlandStallions 1
Bye --
37
Hxgxyd 1
Bye --
92
DuoKucks 1
Bye --
12
Careful 1
Bye --
117
SoFloElevate 1
140
BigBuckRider 0
53
PleaseDontYell 1
Bye --
76
GGs 1
Bye --
21
noEU 1
Bye --
108
streamers11 1
Bye --
44
RubikSquad 1
Bye --
85
Perplex 1
Bye --
86
PhatDabz 1
Bye --
43
Rngftwlol 1
Bye --
107
charlesray21 1
Bye --
22
ChrisalishOnTwitch 1
Bye --
75
VividPrime 1
Bye --
54
ControllerNoob 1
Bye --
118
m2theaniac 1
139
ItsWagssTTV 0
11
Jxke 1
Bye --
91
Getagrip 1
Bye --
38
WALKisgoat 1
Bye --
102
MONTY 1
Bye --
27
21raw 1
Bye --
70
TwitchBessyDoesntMiss 1
Bye --
59
benhopz 1
Bye --
123
BlackDragon796 0
134
Gaymers 1
6
OnenDone 1
Bye --
83
TheGods 1
Bye --
46
HunnyRay 1
Bye --
110
GodMode 1
Bye --
19
candy 1
Bye --
78
Weskxr 1
Bye --
51
onepumpchump 1
Bye --
115
CoDRush 1
Bye --
14
NOWIFIMOBILEHOTSPOT 1
Bye --
94
TTwistA 1
Bye --
35
Hegreaterthanme 1
Bye --
99
6ixXxOh8iGHT 1
Bye --
30
Perception 1
Bye --
67
BGod 1
Bye --
62
Trashcans 1
Bye --
126
Leviful 0
131
XzUR 1
3
arid 1
Bye --
87
Floops 1
Bye --
42
topleft 1
Bye --
106
TheOhGees 1
Bye --
23
Primal 1
Bye --
74
CLOUTGANG 1
Bye --
55
v0reTV 1
Bye --
119
WhyWouldYouGoDusty 0
138
NUT 1
10
zni7 1
Bye --
90
IAMGROOT 1
Bye --
39
jakepauler 1
Bye --
103
ezcash 1
Bye --
26
VAMiGOS 1
Bye --
71
UNDFTD 1
Bye --
58
Jumper 1
Bye --
122
Ace 1
135
TeamName 0
7
Equity 1
Bye --
82
KTWeezy 1
Bye --
47
pIZZ 1
Bye --
111
ggg 1
Bye --
18
BaddAtMadden 1
Bye --
79
FruityCigs 1
Bye --
50
cheeks 1
Bye --
114
HelloThere 1
Bye --
15
Stylist 1
Bye --
95
Terminat0r 1
Bye --
34
allinjo 1
Bye --
98
PerSonCat 1
Bye --
31
FocolDropsTilted 1
Bye --
66
Milhouse 1
Bye --
63
MelloPenguin1v1 1
Bye --
127
BigYikes 1
130
FatePlebs 0
2
aMuzziesSolo 1
Bye --
1
TwitchXGodz 0
129
Daz 1
64
Dookie 1
65
Swiped 0
32
Orc 0
97
gold 1
33
SteakSauce 0
96
SIZEDAKonYT 1
16
Woodiblyat 1
113
yeet 0
49
Xtreme 1
80
EZMoney 0
17
Gliders 0
112
ChickenNugget 1
48
Exitium 0
81
Soloxdog 1
8
AyyLmao 0
121
Ale1hunnid 1
57
skrtskrt 0
72
WatchUrSix 1
25
StereoHeart 0
104
SanOnCoc 1
40
Skrt 1
89
Yeet 0
9
GrauWolf 1
120
LittyDon 0
56
yoyoman432 1
73
CobalT 0
24
Gaz 0
105
Hoozung 1
41
KingOfUMG 1
88
King 0
4
OLDSOULIVING 0
125
Nιghtmαre 1
61
freeeee 0
68
Jday 1
29
Empire 0
100
RASHMEISTER 1
36
Spartans 1
93
Empire 0
13
SoloXquick 0
116
ZettekTV 1
52
TheDude 0
77
Dank 1
20
THEGAYMER 1
109
eshketit 0
45
Krypto 0
84
Disconnected 1
5
SL4Y3R 0
133
Limp 1
60
XTC 1
69
aLLidOiSbUSH 0
28
Winning 0
101
HighlandStallions 1
37
Hxgxyd 1
92
DuoKucks 0
12
Careful 0
117
SoFloElevate 1
53
PleaseDontYell 0
76
GGs 1
21
noEU 0
108
streamers11 1
44
RubikSquad 0
85
Perplex 1
86
PhatDabz 0
43
Rngftwlol 1
107
charlesray21 0
22
ChrisalishOnTwitch 1
75
VividPrime 0
54
ControllerNoob 1
118
m2theaniac 1
11
Jxke 0
91
Getagrip 1
38
WALKisgoat 0
102
MONTY 0
27
21raw 1
70
TwitchBessyDoesntMiss 0
59
benhopz 1
134
Gaymers 1
6
OnenDone 0
83
TheGods 1
46
HunnyRay 0
110
GodMode 0
19
candy 1
78
Weskxr 0
51
onepumpchump 1
115
CoDRush 1
14
NOWIFIMOBILEHOTSPOT 0
94
TTwistA 0
35
Hegreaterthanme 1
99
6ixXxOh8iGHT 0
30
Perception 1
67
BGod 1
62
Trashcans 0
131
XzUR 0
3
arid 1
87
Floops 0
42
topleft 1
106
TheOhGees 1
23
Primal 0
74
CLOUTGANG 0
55
v0reTV 1
138
NUT 1
10
zni7 0
90
IAMGROOT 0
39
jakepauler 1
103
ezcash 1
26
VAMiGOS 0
71
UNDFTD 1
58
Jumper 0
122
Ace 0
7
Equity 1
82
KTWeezy 0
47
pIZZ 1
111
ggg 1
18
BaddAtMadden 0
79
FruityCigs 1
50
cheeks 0
114
HelloThere 1
15
Stylist 0
95
Terminat0r 1
34
allinjo 0
98
PerSonCat 1
31
FocolDropsTilted 0
66
Milhouse 0
63
MelloPenguin1v1 1
127
BigYikes 1
2
aMuzziesSolo 0
129
Daz 0
64
Dookie 1
97
gold 1
96
SIZEDAKonYT 0
16
Woodiblyat 0
49
Xtreme 1
112
ChickenNugget 1
81
Soloxdog 0
121
Ale1hunnid 0
72
WatchUrSix 1
104
SanOnCoc 1
40
Skrt 0
9
GrauWolf 1
56
yoyoman432 0
105
Hoozung 1
41
KingOfUMG 0
125
Nιghtmαre 0
68
Jday 1
100
RASHMEISTER 0
36
Spartans 1
116
ZettekTV 0
77
Dank 1
20
THEGAYMER 0
84
Disconnected 1
133
Limp 1
60
XTC 0
101
HighlandStallions 1
37
Hxgxyd 0
117
SoFloElevate 0
76
GGs 1
108
streamers11 1
85
Perplex 0
43
Rngftwlol 1
22
ChrisalishOnTwitch 0
54
ControllerNoob 0
118
m2theaniac 1
91
Getagrip 0
27
21raw 1
59
benhopz 1
134
Gaymers 0
83
TheGods 1
19
candy 0
51
onepumpchump 0
115
CoDRush 1
35
Hegreaterthanme 0
30
Perception 1
67
BGod 0
3
arid 1
42
topleft 0
106
TheOhGees 1
55
v0reTV 1
138
NUT 0
39
jakepauler 0
103
ezcash 1
71
UNDFTD 1
7
Equity 0
47
pIZZ 0
111
ggg 1
79
FruityCigs 1
114
HelloThere 0
95
Terminat0r 0
98
PerSonCat 1
63
MelloPenguin1v1 0
127
BigYikes 1
64
Dookie 1
97
gold 0
49
Xtreme 0
112
ChickenNugget 1
72
WatchUrSix 0
104
SanOnCoc 1
9
GrauWolf 0
105
Hoozung 1
68
Jday 0
36
Spartans 1
77
Dank 1
84
Disconnected 0
133
Limp 1
101
HighlandStallions 0
76
GGs 0
108
streamers11 1
43
Rngftwlol 1
118
m2theaniac 0
27
21raw 1
59
benhopz 0
83
TheGods 0
115
CoDRush 1
30
Perception 1
3
arid 0
106
TheOhGees 1
55
v0reTV 0
103
ezcash 0
71
UNDFTD 1
111
ggg 1
79
FruityCigs 0
98
PerSonCat 0
127
BigYikes 1
64
Dookie 1
112
ChickenNugget 0
104
SanOnCoc 1
105
Hoozung 0
36
Spartans 0
77
Dank 1
133
Limp 0
108
streamers11 1
43
Rngftwlol 1
27
21raw 0
115
CoDRush 0
30
Perception 1
106
TheOhGees 1
71
UNDFTD 0
111
ggg 0
127
BigYikes 1
64
Dookie 1
104
SanOnCoc 0
77
Dank 1
108
streamers11 0
43
Rngftwlol 1
30
Perception 0
106
TheOhGees 0
127
BigYikes 1
64
Dookie 0
77
Dank 1
43
Rngftwlol 1
127
BigYikes 0
77
Dank 0
43
Rngftwlol 1