Tournament Team BUCKTEE

Matches

BUCKTEE 5 vs 6 TriggyHarm
Loss 0 - 2
BUCKTEE 5 vs 6 TriggyHarm
Loss 0 - 2
BUCKTEE 10 vs 9 BänkSittarEliten
Win 2 - 0
BUCKTEE 10 vs 9 BänkSittarEliten
Win 2 - 0
BUCKTEE 19 vs 20 Kuhriz
Win 2 - 0
BUCKTEE 19 vs 20 Kuhriz
Win 2 - 0
BUCKTEE 37 vs 38 MadStyles
Win 1 - 0
BUCKTEE 37 vs 38 MadStyles
Win 1 - 0
BUCKTEE 29 vs
Win 1 - 0
Tournament Rank: 5 th
Created On
Dec 6, 2018
Team Members Tournament Wins
  • x 0
  • x 0
  • x 0
  • x 0